fb instagram twitter

ZÁSAHOVÝ OBLEK SRŠEŇ & HUSQVARNA 125 BVX

Zásahový oblek Sršeň je speciálně navržen a vyroben pro zásahy proti bodavému hmyzu (vosy, včely, sršni...). Foukač Husqvarna 125 BVx je efektivní, ručně nesený foukač, který v sobě kombinuje vysoký výkon při foukání s pohodlným ovládáním stroje a lze jej použít i jako vysavač.

VODNÍ MONITOR

Vodní monitor lze použít jako stabilní monitor nebo namontovat pomocí rychlospojek, např na hasičská vozidla, u nichž nelze monitor upevnit kvůli výšce vozidla. Lze jej použít k hašení vodou, po připojení nástavce je možné hašení pěnou.

PROUDNICE, PŘIMĚŠOVAČ, ROZDĚLOVAČ

RESUSCITAČNÍ KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ SATURN OXY

SATURN OXY je jednoduchý přístroj, určený ke krátkodobému podávání kyslíku při zástavě dechu nebo při poruchách dýchání.

ZOLL AED PLUS

Automatický externí defibrilátor ZOLL AED Plus je určen k poskytnutí neodkladné defibrilace. Pomocí vizuální i akustické nápovědy pomáhá zachránci dodržovat stanovený protokol pro použití AED. Mimoto umožňuje ukládání a záznam informací pro pozdější kontrolu zdravotnickým dozorem nad používáním přístroje. 

SUCHÝ OBLEK PRO PRÁCI A ZÁCHRANU NA VODĚ

SADA PRO NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN A DVEŘÍ

KOMINICKÁ SOUPRAVA

Speciální mobilní sada pro hasičské záchranné sbory a kominíky. Zamezení tepelných škod v komíně pomocí volného průřezu komína při jeho požáru, odvedení žáru, odstranění sazí po požáru komína...

SADA SIGNALIZAČNÍCH DISKŮ

Vysoce výkonné výstražné LED osvětlení. Bezpečná ekologická nabíjecí svítilna pro osvětlování nehod, požárů, ekologických katastrof apod. Díky robusní odolné gumové konstrukci lze disky používat při běžném provozu, v kouři, v oblasti zasažené plynem, při ekologických katastrofách apod. Disky lze položit na zem, na sloupek, nebo upevnit na kovový povrch díky silnému magnetu.

O NÁS

Sdružení dobrovolných hasičů bylo znovuobnoveno začátkem r. 2010 na podnět Ing. Ondřeje Martana, starosty MČ Praha - Běchovice.  Oficiálně bylo ale zaregistrováno dne 18. srpna 2010 zápisem u Českého statistického úřadu.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 - VŠECHNY SLOŽKY IZS

150 - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

155 - ZDRAVOTNÍ ZACHRÁNNÁ SLUŽBA

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

158 - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY