fb instagram twitter

MLADÍ HASIČI

✔︎ mladí hasiči byli založeni 1. 1. 2015 při SDH Praha - Běchovice

✔︎ podnětem pro založení byla snah pokračování tradice SDH Praha - Běchovice

✔︎ hlavní náplní mladých hasičů je příprava mládeže pro činnost SDH (JSDH)

 

✔︎ aktuálně v mladých hasičích působí 24 dětí  

✔︎ věk 7 – 15 let; chlapci i děvčata

✔︎ pravidelné schůzky 1x týdně / 1,5 hod

✔︎ členský poplatek 500 Kč / rok

VEDOUCÍ MLÁDEŽE

Vedoucí mládeže jsou pravidelně vzděláváni v oblasti výchovy mládeže, zdravovědy, nutného práva a psychologie pro práci s mládeží. V současné době máme v této funkcí celkem šest vedoucích:

✔︎ Aleš H.

✔︎ Katka H.

✔︎ Ondra M.

✔︎ Pavel L.

✔︎ Mirka B.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

✔︎ ZPV - vzduchovka, topografie, zdravověda, prostředky PO, uzlování

✔︎ požární štafeta dvojic

✔︎ výcvik na lezecké stěně

✔︎ požární útok

✔︎ příprava na plnění odznaků odbornosti

✔︎ vedení kroniky a nástěnky mladých hasičů

 

✔︎ pravidelná setkání a besedy s členy JSDH

✔︎ ukázka techniky, praktická cvičení

✔︎ účast na společenských akcích SDH

✔︎ brigády při údržbě techniky a zbrojnice

PLÁNY DO PŘÍŠTÍCH LET

✔︎ nákup vzduchovek a stojanu na uzlovačku

✔︎ víkendová soustředění na zbrojnici

✔︎ přeškolení stávajících vedoucích na II. Stupeň

✔︎ doškolení nových vedoucích (instruktorů z rad mládeže)

✔︎ pokračování v odborné činnosti

KONTAKTY

+420 777 816 154 (Aleš H.)

sdhbechovice@sdhbechovice.cz

 

mladi_hasici
mladi_hasici
mladi_hasici
mladi_hasici
mladi_hasici
mladi_hasici

O NÁS

Sdružení dobrovolných hasičů bylo znovuobnoveno začátkem r. 2010 na podnět Ing. Ondřeje Martana, starosty MČ Praha - Běchovice.  Oficiálně bylo ale zaregistrováno dne 18. srpna 2010 zápisem u Českého statistického úřadu.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 - VŠECHNY SLOŽKY IZS

150 - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

155 - ZDRAVOTNÍ ZACHRÁNNÁ SLUŽBA

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

158 - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY